Energetska obnova zgrade
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

Sezona 2023./2024.

IX. natjecanje dječjih zborova VALLIS AUREA CANTAT – 2024.

Opis

Dječji zbor “Zdravo malen” prijavio se na IX. natjecanje dječjih zborova VALLIS AUREA CANTAT – 2024. koje će se održati 16. ožujka 2024. godine u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega.

Natjecanje je namijenjeno svim dječjim zborovima, bez obzira koju vrstu ili stil glazbe pjevaju – klasičnu, folklornu, popularnu ili mješovitu glazbu. Natjecati se mogu svi amaterski, crkveni i školski zborovi te folklorna društva, dječje klape i drugi ansambli čiji su pjevači u dobi od sedam do petnaest godina.

Natjecanje traje jedan dan (subota), što sudionicima omogućuje da se nakon završetka manifestacije mogu vratiti kući. Zborovima i zborovođama, koji žele prenoćiti, stoje na raspolaganju razne mogućnosti. Natjecanje se odvija u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega

Kategorije su određene žanrovski i svaka ima dvije vrste. Svaki zbor može se natjecati u dvjema kategorijama. Pjevači moraju biti u dobi od najmanje sedam, a najviše petnaest godina. Broj zborova za natjecanje je ograničen.

Organizatori: Hrvatska udruga zborovođa i Glazbena škola Požega

NAJAVLJENA PRIKAZIVANJA
Trenutačno nema najave
PRIJAŠNJA PRIKAZIVANJA
16 ožujka, 2024. u
Koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega.

Galerija