Energetska obnova zgrade
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

Energetska obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

Zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku sagrađena je od 1864. do 1869. godine u neorenesansnom stilu te je zaštićena kao spomenik kulture Nalazi se na k.č. 2542 k.o. Šibenik, GBP 2148,66 m2, tlocrtno ima oblik nepravilnog četverokuta sa zaobljenim uglovima. a sastoji se od suterena, prizemlja, tri kata i potkrovlja.

Energetskim pregledom zgrade prije obnove utvrđeno je da je predmetna zgrada energetskog razreda C (u odnosu na Qhnd) te ima veliki potencijal za poboljšanje energetske učinkovitosti. Izrađen je Glavni projekt energetske obnove koji sadrži predviđene mjere povećanja energetske učinkoviti te su stvoreni svi preduvjeti za provedbu radova energetske obnove i prijave Projekta na ovaj Poziv. Mjere energetske obnove uključuju: zamjenu vanjske stolarije, toplinsku izolaciju krova, zamjenu sustava grijanja ugradnjom dizalica topline za grijanje PTV-a i grijanje i hlađenje prostora te sustava klimatizacije i ventilacije prostora, regulaciju i balansiranje sustava grijanja, zamjenu sustava rasvjete, ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje, mjere kojima se smanjuje potrošnja vode te mjeru održive urbane mobilnosti.

Projekt obuhvaća i aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima će se osigurati informiranje o napretku i provedbi projekta, te upravljanje projektom i administracija što uključuje sve poslove osoblja Prijavitelja koji se odnose na pripremu i provedbu projekta.

Realizacijom projekta postići će se smanjenje godišnje Eprim od 385,84 MWh/god, odnosno 75,82 %. Nakon provedene energetske obnove zgrade provest će se energetski pregled i izrada energetskog certifkata obnovljene zgrade u svrhu dokazivanja uspješnosti projekta, a očekivani energetski razred zgrade nakon obnove je B (u odnosu na Eprim). Rezultat poboljšanja energetskih svojstava zgrade je viši energetski razred, što podrazumijeva smanjenje potrošnje energenata, a time i smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini od 83.96 %, što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš