ANTIGONA

Sofoklova Antigona jedno je od najpoznatijih djela grčke tragedije i često se izvodi i analizira u kontekstu klasičnog teatra i književnosti. Ova drama nastavlja izazivati diskusiju o moralnim dilemama i autoritetu vlasti, a lik Antigone ostaje ikoničan primjer borbe pojedinca za svoja uvjerenja. Glavne teme koje se istražuju u Antigoni uključuju sukob između ljudskih zakona … Nastavi čitati ANTIGONA