Energetska obnova zgrade
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

Sezona 2008./2009.

Reprodukcija
hnksi placeholder

Predstava

5560

Predstava

FANTAZIJA
Marijana Nola prema motivima drame "Pigmalion" Georgea Bernarda Shawa

MARIJANA NOLA: FANTAZIJA Motiv Pigmaliona jedan je od najinspirativnijih u svjetskoj dramskoj (i „ne – dramskoj“) književnosti. Oblikovanje, moralno i fizičko, osobe koja je svojevrsna „tabula rasa“, nadahnulo je od antičkih...