Energetska obnova zgrade
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

Sezona 1995./1996.

Reprodukcija
hnksi placeholder

Predstava

6499

Predstava

POVRATAK MUŽA MOJE ŽENE
Miro Gavran

Šibenskom kazalištu pripalo je zadovoljstvo i čast praizvesti ovo Gavranovo djelo. Ono do sada nigdje nije izvođeno. Nastanak ovog djela također je u svezi sa Šibenskim kazalištem. U njemu se rodila...